blog / novičke / hot

Socialni vidik zadruge: Je porodniški dopust res lahko dober za zadrugo?

Po letu dni se je Kooperativa 22 izkazala za uspešno orodje pri pridobivanju strank in izkušenj tudi na področjih, ki niso nujno vezana izključno na poklic, ki ga opravlja posamezen član zadruge. Med seboj sodelujemo in skrbimo za to, da zadruga deluje kot celota. Še posebej dragocena pa bo zadruga zdaj, ko je ena njenih članic noseča.

Nad možnostmi, ki jih zadruga ponuja samozaposleni (seveda tudi samozaposlenemu, če se družina odloči, da bo z novorojenčkom ostal doma oče –vendar v praksi teh primerov ni tako veliko, zato bom uporabljala žensko obliko), ko je noseča in skrbi za novorojenega otroka, sem navdušena, saj sama v tem obdobju nisem imela najboljše izkušnje. Na porodniškem dopustu sem bila dvakrat in obakrat sem se vnaprej zelo veselila, a prvič sem bila popolnoma nepripravljena na nizko nadomestilo, drugič pa sicer prekaljena −vendar brez možnosti izbire.

Prva težava samozaposlene na porodniškem dopustu je, da nadomestilo, ki ga takrat prejema, ni primerljivo z zaslužkom. Pravzaprav je presenetljivo nizko. Druga težava: Kaj se zgodi s strankami in projekti? Sama sem med porodniškim dopustom precej strank izgubila in sem si morala po izteku dopusta poiskati nove. To je pomenilo dodatnih nekaj mesecev nizkega prihodka.

Kooperativa 22 sicer ne prinaša rešitve v zvezi z višino nadomestila (velike zadruge po svetu sicer urejajo tudi ti), je pa zlata vredna pri reševanju druge težave, saj − v tem primeru oblikovalki −omogoča, da jo začasno nadomesti druga oblikovalka, ki je lahko članica zadruge ali pa zunanja sodelavka. Bistvo je, da se nova oblikovalka poveže z že obstoječimi strankami in sprejema njihova naročila, mogoče pa s posredovanjem sodelavke, ki je na porodniškem dopustu, prevzame tudi nove stranke, če vzpostavijo stik. Ko se samozaposlena vrne s porodniškega dopusta, lahko preprosto nadaljuje delo z naročniki, ki jih je imela pred dopustom, in morebiti celo z novimi, ki so se v tem času pojavili.

In korist je obojestranska –tudi zadruga se tako lahko krepi in širi. Ob vrnitvi samozaposlene na delo se lahko naročila povečajo in dela je dovolj za dve osebi, torej prvotno članico in tisto, ki jo je nadomeščala v času porodniškega dopusta. V projekte sta obe vpeljani in jih dobro poznata, zato lahko delata hitreje in sprejemata obsežnejše projekte, ki jih vsaka zase ne bi mogli izpeljati.

Zadruga je torej sredstvo, ki samozaposleni omogoča, da koristi porodniški dopust, ki je namenjen tako njej kot otroku, ne da bi medtem zašla v finančno stisko. V Kooperativi 22 bomo v bližnji prihodnosti lahko raziskali možnosti na tem področju, že zdaj pa je jasno, da se samozaposleni na porodniškem dopustu obetajo veliko boljše razmere, ker je članica zadruge. Poleg tega se ne počuti kot breme državi in podjetju, saj imajo drugi člani zadruge po njeni zaslugi možnost, da naredijo korak naprej –širijo posel in ugotavljajo, kaj vse omogoča zadruga.

pridi na kavo!

Pridi nam predstavit svoje želje in vizijo.
Prej pa pokliči, da pristavimo za kavo.

Najdeš nas:
Kovačnica
Župančičeva 22
4000 Kranj

22@20plus2.com

ali pa nas kar vprašaj