blog / novičke / hot

Sedem zadružnih načel

Zadružna načela so smernice, po katerih zadruge prenašajo svoje vrednote v prakso.

 1. PROSTOVOLJNO IN ODPRTO ČLANSTVO
  Zadruge so prostovoljne organizacije, katerih članstvo je odprto za vse, ki so sposobne_i uporabljati njihove storitve in so pripravljene_i sprejeti odgovornosti, ki izhajajo iz članstva, brez spolne, socialne, rasne, politične ali verske diskriminacije.
 2. DEMOKRATIČNO UPRAVLJANJE ČLANIC_OV
  Zadruge so demokratične organizacije v upravljanju svojih članic_ov, ki aktivno sodelujejo pri oblikovanju politik in sprejemanju odločitev. Izvoljene_i predstavnice_ki zadruge odgovarjajo članstvu. V zadrugah prvega reda imajo člani_ce enake glasovalne pravice (en član_ica en glas), na demokratičen način so organizirane tudi zadruge nadaljnjih redov. [1] Dokument je nastal pod okriljem Mednarodne zadružne zveze (ICA – International Co-operative Alliance) in je bil sprejet na generalni skupščini zveze leta 1995 v Manchestru.
 3. EKONOMSKA UDELEŽBA ČLANIC_OV
  Člani_ce pravično prispevajo in demokratično upravljajo kapital zadruge. Običajno je vsaj del kapitala v skupni lasti zadruge. Na kapital, ki ga člani_ce vplačajo kot obvezni vpisni delež, običajno prejmejo omejeno povračilo, pogosto pa ga sploh ne prejmejo. Člani_ce razporejajo presežke za katerega koli ali za vse naslednje namene: razvoj zadruge, po možnosti z oblikovanjem rezerv, pri čemer vsaj njihov del ostaja nedeljiv; nagrajevanje članic_ov sorazmerno z obsegom njihovega poslovanja z zadrugo in podpiranje drugih dejavnosti, ki jih odobri članstvo.
 4. AVTONOMIJA IN NEODVISNOST
  Zadruge so avtonomne organizacije, ki temeljijo na samopomoči in jih upravljajo njihovi_e člani_ce. Če sklepajo dogovore z drugimi organizacijami, vključno z vladami, ali pridobivajo kapital iz zunanjih virov, to počnejo pod pogoji, ki zagotavljajo demokratično upravljanje članic_ov in ohranjajo zadružno avtonomijo.
 5. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN OBVEŠČANJE
  Zadruge zagotavljajo izobraževanje in usposabljanje za svoje članice_e, izvoljene predstavnice_ke, menedžerke_je in zaposlene, da lahko učinkovito prispevajo k razvoju svojih zadrug. Zadruge obveščajo širšo javnost – še posebej mlade in oblikovalke_ce javnega mnenja – o naravi in koristih zadružnega sodelovanja.
 6. SODELOVANJE MED ZADRUGAMI
  Zadruge najučinkoviteje služijo svojim članicam_om in krepijo zadružno gibanje s tem, ko sodelujejo v lokalnih, državnih, regijskih in mednarodnih strukturah.
 7. SKRB ZA SKUPNOST
  Zadruge si prizadevajo za trajnostni razvoj svojih skupnosti prek politik, ki jih odobrijo njihovi_e člani_ce.

 

Vir: Zadružništvo, model neformalnega izobraževanja mladih

Prevod: Jezikovna zadruga Soglasnik in Združenje CAAP

 

V drugih blogih Kooperative 22 lahko preberete sorodne članke o ustanavljanju ter delovanju zadruge v teoriji in praksi: Kako ustanoviti zadrugo, Socialni vidik zadruge, Pričakovanja, O napredku in ježi.

pridi na kavo!

Pridi nam predstavit svoje želje in vizijo.
Prej pa pokliči, da pristavimo za kavo.

Najdeš nas:
Kovačnica
Župančičeva 22
4000 Kranj

22@20plus2.com

ali pa nas kar vprašaj